Největší mýty o pálenkách

Nemusí tomu tak vždy být. Důvodů je hned několik. Zaprvé, jak se říká: sto lidí, sto chutí. Že si koupíte domácí pálenku, neznamená automaticky, že bude ta nejlepší, co jste kdy pili. Palič například může pálit ovoce i s peckami a tato „peckovitost“ Vám nemusí chutnat.

Nehledě na to, že palič může na pálenku použít ovoce několika odrůd (které jsou různého stupně zralosti, různé sladkosti, atd…). Myslete na to, že pálenka z jedné odrůdy (např. Hruškovice Williams) je větší zárukou kvality, ale není to nutně pravidlem. Nehledě na to, že domácí pálenky mají často vyšší obsah alkoholu.

Ovšem nejvetší nešvar domácích pálenek je kvalita aparatury, která se zpracováním nevyrovná aparaturám profesionálním. V pálení ovoce jsou také důležité zkušenosti, kterých jistě získá více palič, který se tomu věnuje profesionálně ve své každodenní činnosti.

Pálenky mají vysoký obsah alkoholu

Není tomu tak. Naleznete pálenky i s nižším obsahem alkoholu. Dobrým příkladem může být Lihovar Poněšice, který dělá pálenky s obsahem 40 % alkoholu nebo Lihovar Karfíkův dvůr – Koštické pálenky, které mají obsah alkoholu 45 %.

Pokud neznám nikoho z Moravy, kdo pálí doma, nemám šanci kvalitní pálenku sehnat

Možnosti, kde sehnat kvalitní pálenku, samozřejmě existují. Za prvé si můžete nechat vypálit vlastní (nebo zakoupené) ovoce v pěstitelské palírně. V tomto případě si dejte pozor, aby ovoce bylo zralé, sladké a hlavně nezkažené. Druhou možností je zajít přímo do palírny, ktará často má vlastní maloobchod, kde své pálenky prodává. Třetí možností, kterou uvedeme, je zajít do specializovaného obchodu s pálenkami. Takovýto obchod můžete najít v Praze pod Vyšehradem ve Vratislavově ulici.

Kvalitní pálenku poznám tak, že řetízkuje (vytváří drobné praménky kondenzujícího alkoholu stékající zpět do sklenice)

Řetízkování o kvalitě pálenky ve skutečnosti neříká vůbec nic (viz rozhovor s provozním Palírny Radlík – panem Kamilem Kutinou). Kvalitu pálenky můžete do jisté míry poznat už z etikety. Pokud je na etiketě uvedeno, že se jedná o „ovocný destilát“, je pálenka 100% ovocný destilát a není řezaná lihem (pálenka může být řezaná až z 30 %). Samozřejmě kvalitní pálenku poznáte v první řadě podle vůně a chuti.

Nejlepší pálenka je ta moravská

Ani to nemusí být pravidlem. Opět platí to, co jsme napsali výše: sto lidí, sto chutí. Důkazem kvality pálenek z Čech jsou výsledky soutěže Vizovický košt. Nejlepší vínovicí se dle 243 hodnotitelů stala ta z Jílového u Prahy. Bronzovou medaili za svou jablkovici brala Palírna Lžín ze Soběslavi. A bronzovou hruškovici přivezl na košt pan Libotovský z Rychnovska.

Podobné příspěvky