Jak se vyrábí ovocný destilát

Výroba destilátu je složitý a dlouhý proces. 

První fáze destlace

Sklizeň ovoce následována jeho roztříděním. Ovoce určené pro výrobu destilátu musí být zralé, zdravé a čisté.

Druhá fáze destilace

Připraví se ovocná drť, která se následně nechá kvasit v nerzových tancích bez přístupu vzduchu. K procesu kvašení dochází díky přírodním kvasnicím, které jsou přítomné v ovoci. Nejlepší destiláty jsou kvašeny přirozenou cestou a jejich kvašení se žádným způsoben neurychluje. Kvašení je dokončeno v momentě, kdy už se z hmoty neuvolňuje žádný CO2.

Tady se destilují ovocné destiláty

Třetí fáze destilace

To je již na řadě samotná destilace, tedy metoda oddělování kapalných látek na základě různého bodu varu. Při destilaci může vzniknout destilát s vysokým obsahem alkoholu a proto je možné destilát zředit na požadovaný obsah alkoholu.

Destilační aparatura

Po destilaci je možné destilát uložit ke zrání do sudů. Pro tyto účely se nejčastěji používají sudy dubové. Takto stařený destilát jistě poznáte podle typické zlatavé barvy a aroma dřeva. Těmto destilátům se říká bariique či barikované.

Podobné příspěvky