Přejete si se s námi spojit?

Kontaktovat nás můžete skrze email [email protected]

Fakturační údaje a provozovatelé

Jaroslav Pajskr
IČ: 05868483 – zapsán v živnostenském rejstříku

Zdeněk Matuška
IČ: 04198816 – zapsán v živnostenském rejstříku

Práva k obsahu

Obsah není dovoleno kopírovat, bez aktivního odkazu citovat části textu. Obsah je majetkem provozovatelů.

Prohlášení o obsahu

Rady a tipy jsou psány z praxe dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně platí, že konečný výběr produktu nebo dopad na vaše zdraví nenese žádný z autorů zodpovědnost.