Réva vinná

Vinná réva je jednou z nejstarších rostlin pěstovaných člověkem. Spekuluje se, že vznikla šlechtěním divoké révy a vinné lesní.

Vinná réva je jednou z nejstarších rostlin, které lidé pěstují již spoustu let.

Nejstarší vinná réva

V roce 2004 byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů podle historicky dochovaných pramenů, dobových kreseb a analýz vzorků nejstarší vinná réva na světě. Je to tzv. „Stara trta“, kterou můžeme najít ve slovinském Mariboru na nábřeží u řeky Dravy. Její věk se odhaduje na více než 440 let.

Réva vinná (Vitis vinifera) je rostlina z čeledi révovitých. Její zralé plody (bobule) se používají především jako surovina pro výrobu vína a dalších nápojů, nebo k přímé konzumaci.
Původní volně rostoucí réva lesní (Vitis vinifera subsp. sylvestris) vykazuje velkou rozmanitost hroznů v chuti, barvě, velikosti i tvaru bobulí. Díky její velké heterozygotnosti mohly postupně vzniknout stovky odrůd révy vinné, ať již samovolným křížením, nebo jako kultivary šlechtěním.

Je to liána nebo ne

Réva vinná je liánovitá rostlina, pseudoliána (nikoliv však liána, která se obtáčí po opoře vlastním tělem) pnoucí se po oporách, k nimž se přichycuje vlastními úponky. Jedinci kulturních odrůd na vinicích, které vinaři nenechávají dožít takového stáří, dorůstají výšky nejvýše 4 m při průměru kmene do 50 cm. Kořeny běžně dosahují délky přes 10 metrů a to i na skalnatém podloží.
Kulturní odrůdy (V. vinifera subsp. vinifera) jsou jednodomé, divoké (V. vinifera subsp. sylvestris) jsou dvoudoméPlodem jsou bobule kulovitého tvaru o průměru 0,4–1,5 cm a délce až 2,5 cm – u divokých odrůd bývají drobnější. Jejich barvy jsou velmi rozmanité, od zelené, zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou.

Pozor na škůdce

Mezi nejnebezpečnější škůdce patří mšička révokaz, která saje na kořenech révy a způsobuje jejich uhnívání, v důsledku čehož dochází k úhynu celé rostliny. Tato mšice na přelomu 19. a 20. století zdecimovala vinice v celé Evropě. Nejprve ve Francii, kam byla kolem roku 1860 zavlečena z Ameriky pravděpodobně spolu s okrasnou americkou révou . Později se révokaz rozšířil po celé Evropě a na Moravě se objevil poprvé v roce 1890 v Šatově.
Dalšími škůdci napadající révu jsou vlnovník révový – způsobující plstnatost lícu listů, sviluška ovocná a sviluška chmelová – sající na listech.

Pouze pro dospělé Jsem starší 18 let
Destilera.cz
Logo
Enable registration in settings - general